ปรับปรุงเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2564 16:37


ตัวย่อหุ้น: MK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 3.08 ปริมาณซื้อขาย: 18,000
เปลี่ยนแปลง: -0.04 % เปลี่ยนแปลง: -1.28
ช่วงห่างจำนวนวัน: 3.08 - 3.12 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 2.78 - 3.32

Chart Type


ข่าวประชาสัมพันธ์