ปี 2562 นับเป็นก้าวสำคัญที่บริษัทได้ย้ายสู่อาคารสำนักงานใหม่ มีโอกาสนำแนวคิดในเรื่อง Well-being หรือสุขภาวะองค์รวมที่ดี คือ ความเป็นอยู่ที่ดีระหว่าง คน ธรรมชาติ รวมถึงสัตว์ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย เพื่อการได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัท สอดคล้องไปกับแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Roadmap) ว่าด้วยการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการทำงานหลักที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เสริมสร้าง “สุขภาวะที่ดีแบบองค์รวม” ในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน เพราะถ้าหากพนักงานมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี ก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีด้วยเช่นกัน เริ่มตั้งแต่ปรับกระบวนการทำงานให้ร่วมสมัย ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน สนับสนุนการทำงานแบบ work from home ปรับเวลาการทำงานให้มีความยืดหยุ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ความรู้ การดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อช่วยเสริมให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดี ไม่ว่าจะเป็นห้องฟิตเนส, ห้องโยคะ, Rooftop Organic Farm, Co-Wellnest เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีแนวคิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร เพื่อปลูกฝังแนวคิดนี้ให้กับบุคลากรในองค์กรทุกคน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว ได้ถูกถ่ายทอดไปยังกระบวนการทำงานในส่วนต่างๆ เริ่มตั้งแต่การคิดค้นพัฒนาสินค้า และบริการที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีฟังก์ชั่นตอบโจทย์การใช้งานแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) คำนึงถึงการใช้ชีวิตครอบคลุมในกลุ่มคนทุกวัย ผสานเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัย ออกแบบสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในแบบ Education Playground เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงาน คำนึงถึงชุมชนที่อยู่อาศัยร่วมกัน ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้สึกผ่อนคลายและสามารถอยู่อาศัยได้ในระยะยาว มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมให้ลูกบ้านได้ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานที่บางกระเจ้า พร้อมสัมผัสวิถีชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ ภายในงานที่จะทำให้ลูกบ้านได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น คนในครอบครัวได้ใช้เวลาในวันหยุดร่วมกัน ส่งเสริมให้มีโครงการแปลงผักออร์แกนิค ที่จะจัดแปลงผักไว้ทุกโครงการที่มี บริษัท ยัวร์ส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริหารดูแลโครงการ เมื่อได้ผลผลิตแล้วก็จะนำผักออร์แกนิคนี้ไปมอบให้แก่ลูกบ้านที่อยู่ในโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ลูกบ้านหันมาบริโภคผักปลอดสาร และเพื่อให้ลูกบ้านรู้สึกว่าเรื่องการปลูกผักออร์แกนิคไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป สามารถปลูกผักออร์แกนิคทานเองได้ที่บ้าน ทั้งยังมีส่วนร่วมดูแลชุมชน อาทิ ปรับปรุงที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพให้กับคนในชุมชน ส่งเสริมการปลูกผักออร์แกนิค เป็นต้น ด้านสิ่งแวดล้อมมีการลงนามสัญญา MOU ร่วมกับทางภาครัฐเพื่อวางทุ่นจัดการขยะ ณ ตำบลบางน้ำผึ้ง เพื่อจัดการปัญหาขยะลอยน้ำในบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่คุ้งบางกระเจ้า และลดปริมาณขยะก่อนออกสู่ท้องทะเลซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านที่อยู่อาศัยปีนี้แม้ว่าต้องเผชิญกับความท้าทายจากการบังคับใช้มาตรการควบคุมคุณภาพสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ด้วยการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลัง และมาตรการการลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้อบ้านหลังแรกของรัฐบาล ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะสินค้าประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัท ยังคงได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง อีกทั้งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยเป็นบ้านหลังแรก บริษัทยังคงเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ต่อเนื่องตามแผนการดำเนินงาน มีผลิตภัณฑ์ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ได้แก่ โครงการชวนชื่น ทาวน์ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ, โครงการชวนชื่น ไพร์ม วิลเลจ บางนา, โครงการชวนชื่น ทาวน์ วิลเลจ บางนา และโครงการชวนชื่น ทาวน์ บางใหญ่ และลงทุนซื้อที่ดินทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทำโครงการใหม่ๆ ขยายฐานกลุ่มลูกค้าบนทำเลที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต อาทิ นนทบุรี, รังสิต-นครนายก เป็นต้น

ในส่วนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ยังคงมีอัตราการเติบโตสม่ำเสมอ ทั้งเรื่องของอัตราค่าเช่าที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการเช่าทรัพย์สินพร้อมทั้งสร้างเสถียรภาพทางด้านการเงินในระยะยาวอย่างต่อเนื่องได้แก่ อพาร์ทเม้น “พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77” และ “บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด” ดำเนินกิจการให้เช่าโกดังและคลังสินค้ารวมถึงธุรกิจบริการสนามกอล์ฟ “ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ” ที่มีการปรับปรุงใหม่โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม สปอร์ตคลับ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหารไว้คอยเสริมเติมเต็มให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเข้าใช้บริการของลูกค้า

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรทุกระดับนับตั้งแต่ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน พร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าต่อสังคมไทย สิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ดี ให้ทุกคนได้มีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์