ในปี 2565 การดำเนินธุรกิจของบริษัทท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศจากอัตราเงินเฟ้อ และหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น ถือว่าเป็นความท้าทายสำหรับบริษัทที่จะต้องก้าวผ่าน

ถึงแม้เศรษฐกิจของประเทศจะอยู่ในช่วงฟื้นตัว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มผ่อนคลายและเปลี่ยนเป็นโรคประจำถิ่นก็ตาม แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังการลงทุนระยะยาว ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจและรายได้ของบริษัท

บริษัทจึงต้องปรับตัวตลอดเวลาเพื่อพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดผลกระทบในการดำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับแผนการดำเนินธุรกิจเชิงรุกเพื่อปรับโครงสร้างรายได้ของบริษัทในส่วนงานเช่าและบริการ เพิ่มส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจที่มีรายได้ประจำ สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและจุดแข็งของประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจอสังการิมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและบริการ รวมถึงคลังสินค้าเพื่อขายและให้เช่า ตามการขยายตัวของภาคการผลิต การส่งออก การเติบโตของธุรกรรมอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐที่ได้ออกมาสนับสนุนทำให้ความต้องการเช่าคลังสินค้าเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้ามากขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เทรนด์ความใส่ใจคุณภาพ ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ การเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยงจากต่างประเทศ บริษัทจึงได้มีการเตรียมเปิดตัวศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมที่อำเภอสามพราน นครปฐม ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566

ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหาร ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ด้วยดีเสมอมา

ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน สำหรับความทุ่มเทและอุตสาหะในการทำงานร่วมกัน ฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดที่บริษัทต้องเผชิญ และขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อมั่นใจได้ว่าองค์กรของเราจะมีรากฐานที่แข็งแรง สร้างรายได้และเติบโตอย่างยั่งยืนนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์