ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม +

ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

ปฏิทินกิจกรรม

01.03.67
เหตุการณ์
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
รายละเอียด
ห้องคราวน์บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ

แบบ 56-1 One Report

เพิ่มเติม +
แบบ 56-1 One Report ปี 2565

แบบ 56-1 One Report ปี 2565

ดาวน์โหลด ดูเเบบ HTML

วีดีโอนำเสนอ

( นาที)

งบการเงิน

เพิ่มเติม +
ปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์