ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม +

เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์ในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2566

ปฏิทินกิจกรรม

20.11.66
เหตุการณ์
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
รายละเอียด
ห้องคราวน์บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ

แบบ 56-1 One Report

เพิ่มเติม +
แบบ 56-1 One Report ปี 2565

แบบ 56-1 One Report ปี 2565

ดาวน์โหลด ดูเเบบ HTML

วีดีโอนำเสนอ

( นาที)

งบการเงิน

เพิ่มเติม +
ไตรมาส 3/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์