ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม +

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ และการส่งคำถามล่วงหน้า (แก้ไข PDF)

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MK-WA (F53-5)

ปฏิทินกิจกรรม

25.04.67
เหตุการณ์
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายละเอียด
ห้องคราวน์บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ

แบบ 56-1 One Report

เพิ่มเติม +
แบบ 56-1 One Report ปี 2566

แบบ 56-1 One Report ปี 2566

ดาวน์โหลด ดูเเบบ HTML

วีดีโอนำเสนอ

( นาที)

งบการเงิน

เพิ่มเติม +
ปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์