ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม +

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท (แก้ไข PDF)

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ปฏิทินกิจกรรม

29.04.63
เหตุการณ์
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายละเอียด
ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ

รายงานประจำปี

เพิ่มเติม +
รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี
2561

ดาวน์โหลด ดูเเบบ HTML

วีดีโอนำเสนอ

( นาที)

งบการเงิน

เพิ่มเติม +
ปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์