ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2561 16:38


ตัวย่อหุ้น: MK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 3.94 ปริมาณซื้อขาย: 499,900
เปลี่ยนแปลง: -0.02 % เปลี่ยนแปลง: -0.51
ช่วงห่างจำนวนวัน: 3.94 - 3.96 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 2.94 - 4.78

Chart Type