ปรับปรุงเมื่อ: 20 เมษายน 2561 16:35


ตัวย่อหุ้น: MK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 3.68 ปริมาณซื้อขาย: 1,177,900
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 3.66 - 3.70 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 3.48 - 4.12

Chart Type