ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2563 16:40


ตัวย่อหุ้น: MK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 3.04 ปริมาณซื้อขาย: 183,500
เปลี่ยนแปลง: -0.02 % เปลี่ยนแปลง: -0.65
ช่วงห่างจำนวนวัน: 3.04 - 3.06 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 3.00 - 3.88

Chart Type


ข่าวประชาสัมพันธ์