เมื่อช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจแด่บรรดาพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ขอน้อมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระองค์ก็ยังทรงสถิตอย่ใู นใจของปวงประชาชาวไทยอย่างไม่มีวันลืมเลือน ขอน้อมนำหนึ่งในพระราชดำรัสที่ทรงพระราชทาน ในด้านความเพียรมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯสืบไปในอนาคต โดยมีใจความว่า

“ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม”(พระราชดำรัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539)

ในปี 2559 ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เริ่มมีการปรับทิศทางในการพฒั นาโครงการที่อยู่อาศัยหันมาให้ความสนใจกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพื่อการอยู่อาศัยมากกว่าซื้อเพื่อลงทุนหรือเก็งกำไร ทำให้อสังหาริมทรัพย์แนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮมมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่ำในเรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันที ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายหันมาจับตามองตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบกันอย่างคึกคัก นอกจากนี้มาตรการสนับสนุนของภาครัฐในเรื่อง ลดค่าโอน-จดจำนอง ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ยอดขายบ้านเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบ้านในกรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยบวกด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอาทิ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตมากขึ้น นโยบายการลงทุนด้านคมนาคมของประเทศ การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปี 2560 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย น่าจะยังคงเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยในปี 2560-2562 คาดว่าจะขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ในช่วง 2.5-4.0% โดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับแรงหนุนจากภาครัฐที่ใช้นโยบายงบประมาณขาดดุลร้อยละ 2.6 ของ GDPเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงสิ้นปีหน้า จากเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวอย่างช้าๆ

สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและมีการต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เกิดการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสภาวะปัจจัยลบรอบด้านได้เป็นอย่างดี โดยสินค้าหลักจะเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบที่บริษัทฯ มีความชำนาญและความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากว่า 60 ปี ในแง่ของความคุ้มค่า คุ้มราคาที่ตอบสนองความต้องการครอบคลุมกลุ่มลูกค้า ทั่วทั้งเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในระดับราคาตั้งแต่ 2-10 ล้านบาท ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ ได้แก่ ชวนชื่น ทาวน์แก้วอินทร์-บางใหญ่, ชวนชื่น ไพร์ม กรุงเทพ-ปทุมธานี, ชวนชื่น พาร์คอ่อนนุช-วงแหวน และลงทุนซื้อที่ดินทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทำโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

ในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มแผนธุรกิจใหม่ คือ อสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการเช่าทรัพย์สินพร้อมทั้งสร้างเสถียรภาพทางด้านการเงินในระยะยาว ได้แก่ พาร์คคอร์ท สุขุมวิท 77 และ T77 พาร์ค

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ายังคงจะได้รับการสนับสนุนต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรค และสามารถต่อยอดธุรกิจเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ