ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/05/2561 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,863  
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 91.91  


    จำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1.  นายประทีป ตั้งมติธรรม 112,038,620 11.29
2.  บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 96,975,608 9.78
3.  บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด 90,000,000 9.07
4.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 87,550,000 8.83
5.  นายฟิลิป วีระ บุนนาค 37,452,400 3.78
6.  นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 26,617,400 2.68
7.  บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จก.(มหาชน)-ทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อลูกค้า 25,000,000 2.52
8.  บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 24,390,246 2.46
9.  น.ส.ปิยะศรี ตันติวัตนะ 20,510,500 2.07
10.  นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 18,343,200 1.85
ข่าวประชาสัมพันธ์